Zakres kursu HPD

Jeśli przyczynilibyście się do zmiany na lepsze życia chociaż jednej osoby tak diametralnie, że powiedziałaby coś takiego, jak: „Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wspaniale jest żyć!”, zapewne cieszylibyście się ich szczęściem. Jako hipnoterapeuci będziecie pomagać nie jednej osobie, a wielu, setkom – a nawet tysiącom ludzi – w osiągnięciu tego właśnie uczucia wyzwolenia i dobrego samopoczucia.

Szkolenie na Dyplom Praktyka Hipnoterapii (Hypnotherapy Practitioner Diploma, HPD) jest dziesięciomiesięcznym, dynamicznym i praktycznym kursem. Jego celem jest umożliwienie Wam założenia prywatnej praktyki pomyślnie i kompetentnie, ze świadomością, że zespół CPHT udzieli wsparcia, jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebować profesjonalnej pomocy lub porady.  CPHT specjalizuje się w kształceniu absolwentów skutecznych w pracy terapeutycznej, którzy wybrali tę profesję zarówno jako pełnoetatowe, jak i dodatkowe zajęcie. Bardzo możliwe, że pod tym względem mamy najlepsze wyniki w Wielkiej Brytanii.

Mimo że struktura kursu w głównej mierze opiera się na pracy i doświadczeniu Davida Newtona, ogromnym atutem kursu jest uwzględnienie cennych publikacji wielu innych doświadczonych terapeutów. Skupiamy się przede wszystkim na podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, ale uczymy także najlepszych metod NLP i terapii poznawczo-behawioralnej.

Kurs

Kurs HPD składa się ze 120 godzin zajęć dydaktycznych w klasie (plus praktyki pomiędzy sesjami i obowiązkowej literatury), przeprowadzanych w okresie 10 miesięcy. Pomyślne ukończenie kursu prowadzi do uzyskania Dyplomu pełnych kwalifikacji (Dyplom z Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ang. Diploma in Solution Focused Hipnotherapy, DSFH) i Dyplomu Praktyka Hipnoterapii (Hypnotherapy Practitioner Diploma, HPD), posiadającego akredytację brytyjskiej organizacji certyfikującej kwalifikacje NCFE

Materiały szkoleniowe zostały przygotowane i wybrane przez Davida Newtona i obejmują notatki zawierające 250 000 słów. Nauka odbywa się w grupach liczących około 22-24 osób, pozwalając na poświęcenie jak najwięcej indywidualnej uwagi każdemu ze studentów. Nasze zainteresowanie naszymi studentami wychodzi poza ramy szkolenia i rozciąga się w trwałe profesjonalne wsparcie. Podczas tego kursu nauczycie się o hipnoterapii nie tylko w teorii, ale także poprzez dużą dawkę zajęć praktycznych. Dowiecie się również, jak być prawdziwe skutecznym psychoterapeutą. Ponadto omawiamy zagadnienia z zakresu marketing i jak założyć własną praktykę terapeutyczną.

Doświadczenie nie jest konieczne. Program szkoleniowy jest profesjonalnie przygotowany i stworzony tak, aby zapewnić studentom dogłębną i rzetelną wiedzę w zakresie zastosowania etycznej klinicznej hipnozy i hipnoterapii, nawet jeśli nie posiadają oni żadnego wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają nabycie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej; rekomendujemy nawet firmy ubezpieczeniowe, które oferują takie ubezpieczenie.

Szkolenie CPHT zapewnia najlepszej jakości indywidualną naukę każdemu studentowi, zarówno uczącemu się w domu, jak i na sali wykładowej. Zajęcia odbywają się w stosunkowo nielicznych grupach, pozwalając na poświęcenie indywidualnej uwagi każdemu z osobna.

Program nauczania składa się z modułów, które pokrywają wszystko, co potrzebne jest na drodze do sukcesu już od samego początku szkolenia. W CPHT zachęcamy studentów, aby w czasie trwania kursu odbyli jak najwięcej spotkań z „klientami”, jak to tylko możliwe.

Poniżej znajduje się jedynie przegląd programu szkolenia:

 • Hipnoza – wszystko, co powinno się wiedzieć na jej temat i pewność siebie w jej skutecznym i bezpiecznym użyciu.
 • Zdefiniowanie Hipnoterapii – okresy przed Ericksonem, Erickson i po Ericksonie; terapia poznawczo-behawioralna, NLP, krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
 • Geneza psychologii.
 • Dziedziny i nurty w psychologii.
 • Jak działa umysł:
  • Mózg “intelektualny” i prymitywny mózg „emocjonalny”;
  • Tworzenie depresji, lęków i gniewu.
 • Neuronauka i jej zastosowanie.
 • Kontekst kliniczny – jak terapia postępuje.
 • Jak szybko i dogodnie pomóc w objawach związanych z depresją i lękiem.
 • W jaki sposób skutecznie i efektywnie poradzić sobie ze strachem, fobiami i zespołem stresu pourazowego.
 • Wzorce językowe.
 • Wykorzystanie metafory.
 • Wykorzystanie współczesnych technik, a w tym:
  • Skalowanie,
  • Pytanie o cud,
  • Eliminacja kompulsji (ang. Swish pattern),
  • Przewijanie (ang. Rewind).
 • Jak załagodzić ból.
 • Terapia antynikotynowa.
 • Radzenie sobie z nawykami i uzależnieniami.
 • Omówienie technik analitycznych.
 • Radzenie sobie z wszelkimi trudnościami, powodowanymi przez stany lękowe, w tym: uzależnienia, gniew, ciśnienie krwi, rumienie się, brak pewności siebie, bezsenność, zespól jelita drażliwego, trudności w relacjach z innymi, migrena, obgryzanie paznokci, koszmary senne, obsesje (OCD), ataki paniki, zaburzenia skórne itp.
 • Osobowość – trzy główne grupy osobowości i jak je rozpoznać.
 • Marketing.

Metody hipnoterapii

Studenci poznają dwie główne metody terapii, stosowane w udzielaniu pomocy pacjentom:

Terapia Sugestii – tradycyjna metoda stosowana przy nieskomplikowanych problemach, takich jak palenie papierosów, nerwy przed egzaminem, obgryzanie paznokci itp. Wykorzystuje zwiększoną świadomość umysłu i podatność na sugestie w celu dokonania pożądanych zmian. Terapia ta będzie szczegółowo omówiona podczas kursu, a w szczególności skupimy się technikach stosowanych w terapii antynikotynowej.

Terapia Krótkoterminowa lub Skoncentrowana na Rozwiązaniach – współczesna metoda stosowana do szerokiej gamy symptomów. Ta terapia skupia się na pomocy ludziom w osiągnięciu tego, czego pragną od życia. Hipnoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach wykorzystuje praktyczne, nowoczesne i dobrze zbadane strategie, aby pomóc ludziom dokonać znaczących, pozytywnych zmian w ich życiu w stosunkowo krótkim czasie.

Pracując w ramach hipnoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, przyglądamy się temu, co klient chce osiągnąć, a nie problemom, które skłoniły go do poszukiwania zmiany. Podejście to skupia się na teraźniejszości i przyszłości, a nie na przeszłości. Hipnoterapeuta prosi klienta, aby zastanowił się nad swoją pożądaną przyszłością, na przykład, co byłoby lepiej, gdyby problem się poprawił? Co by się zmieniło? Sprawia to, że możliwe rozwiązania stają się dla klienta bardziej widoczne i wykonalne.

Sama hipnoza redukuje niepokój, a jest to łatwo osiągane przez relaksację i wizualizację, pozwalając klientowi na skupieniu się na pozytywnych aspektach swojego życia, co zachęca do zmiany perspektywy. W ramach pracy z klientem hipnoterapia skoncentrowana na rozwiązaniach może być pomocna w problemach związanych z pewnością siebie i poczuciem własnej wartości. Może także pomóc (jeśli jest to konieczne z użyciem leków) w leczeniu depresji i lęków, włącznie z atakami paniki, agorafobią i zespołem jelita drażliwego. Można również zminimalizować mniejsze fobie, takie jak przed pająkami, wodą, lataniem, przemówieniami publicznymi, a także bolesne wspomnienia i traumatyczne przeżycia.

W Clifton Practice szkolenie z Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest intensywne i całościowe.


Kursy weekendowe i w dni powszednie tygodnia

Aby sprostać potrzebom studentów co do ich dyspozycyjności, kursy dostępne są w weekendy lub w dni powszednie tygodnia. Każdy kurs jest kompletny sam w sobie i niezależnie od wyboru opcji studiowania studenci mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie i poradę w ich terapeutycznych działaniach.

Ucząc się nowych umiejętności, wielką rolę odgrywa jakość otrzymanego treningu. Przy dużej liczbie wykładowców zachowanie gwarantowanej jakości nauczania może sprawiać takie same trudności w szkole hipnoterapii, jak w „standardowym” systemie edukacji. Problem staje się bardziej zauważalny, gdy jedna klasa ma zajęcia z kilkoma różnymi nauczycielami. Jednak z drugiej strony, mając tylko jednego nauczyciela, nasza perspektywa może być niejako zawężona, co utrudni nasz przyszły rozwój.

Nasz program szkoleniowy pozwala na uniknięcie tych potencjalnych trudności. Po pierwsze, superwizorem nauczania jest sam David Newton, który upewnia się, że studenci nabywają rzetelną „centralną podstawę wiedzy”, przekazywaną przez przodujących nauczycieli/terapeutów. Następnie inni starsi specjaliści prowadzą wykłady i prelekcje, gwarantując, że ekspertyza studentów jest jak najbardziej wszechstronna.


Kursy hipnoterapii w weekendy

Kurs trwa 10 miesięcy i odbywa się raz w miesiącu w weekend w formie dziesięciu dwudniowych, intensywnych zjazdów. Obejmuje 120 godzin nauczania, wraz z kilkoma godzinami tygodniowo praktyki i nauki indywidualnej w domu – zapewniamy wykaz lektur i materiały szkoleniowe. Studenci są oceniani na bieżąco podczas trwania szkolenia, przeprowadzamy także obowiązkowe zaliczenie praktyczne. Na koniec studiów studenci mają obowiązek przedstawić portfolio, sporządzane przez cały czas trwania kursu, do oceny zarówno przez CPHT, jak i przez zewnętrzne organizacje akredytujące.

Kursy hipnoterapii w dni powszednie

Studentom, dla których studiowanie w weekend nie jest możliwe, oferujemy kurs w ciągu tygodnia. Zakres kursu, materiały szkoleniowe, praktyka, zadania domowe i zaliczenia są identyczne, jak w przypadku kursu weekendowego. Kurs ten także trwa 10 kolejnych miesięcy, odbywa się raz w miesiącu w czwartek i piątek i jest równie intensywny, jak kurs w weekendy. Na koniec studiów studenci mają obowiązek przedstawić portfolio, sporządzane przez cały czas trwania kursu, do oceny zarówno przez CPHT, jak i przez zewnętrzne organizacje akredytujące.


Wysoka pozycja CPHT w hierarchii szkół w Zjednoczonym Królestwie wymaga od studentów dużo dodatkowej pracy. Ponieważ praca ta jest interesująca i często bardzo przyjemna, większość ludzi, nawet ci pracujący w pełnym wymiarze godzin, radzi sobie w sposób godny podziwu.


Wsparcie podyplomowe i dalszy rozwój kariery

Absolwenci prowadzący własną praktykę, pozostają pod formalną superwizją przez pierwsze trzy/pięć lat uprawiania zawodu (w zależności od ich członkostwa w Zawodowych Stowarzyszeniach). Może się to odbywać w ramach spotkań grupowych lub indywidualnych, a nasi byli studenci niezmiennie uważają ten proces za przyjemny i zapewniający wsparcie. W tym celu mamy liczne grono wyszkolonych przez CPHT i zewnętrznie akredytowanych superwizorów.

W CPHT prowadzimy także Program Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (CPD).

W naszej ofercie znajdują się następujące programy CPD:

 • Neuronauka
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)
 • Płodność, Poród i Praca z Dziećmi
 • Neuronauka i Otyłość
 • Terapia Poznawczo-Behawioralna
 • Hipnoza i Choroba
 • Mindfulness


Egzaminy i kwalifikacje

Po pomyślnym ukończeniu kurs studenci uzyskują następujące kwalifikacje:

 • Dyplom Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Diploma in Solution Focused Hypnotherapy, DSFH) akredytowany przez Clifton Practice dla głównych organizacji zawodowych
 • Dyplom Praktyka Hipnoterapii (Hypnotherapy Practitioner Diploma, HPD) akredytowany przez brytyjską organizację certyfikującą kwalifikacje NFCE (Poziom 4 według brytyjskich Ram Kwalifikacji, Level 4 NQF)

Absolwenci są uprawnieni do używania przy swoim nazwisku skrótów tytułów zawodowych DSFH (Diploma in Solution Focused Hypnotherapy) i HPD (Hypnotherapy Practitioner Diploma), a także tytułów profesjonalnych organizacji, których są członkami (szczegóły dotyczące brytyjskich organizacji znajdują się poniżej).

Szczycimy się wysokim wskaźnikiem sukcesu. Jest on odzwierciedleniem naszych starań, aby szkoła była liderem w wykorzystywaniu najnowocześniejszych technik i metod w hipnoterapii i wiedzy z najnowszych wyników badań naukowych.

CPHT posiada akredytacje brytyjskich organizacji, o których szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Akredytacje, członkostwo w organizacjach i skróty tytułów zawodowych.