Warunki rezygnacji z uczestnictwa i zwrot kosztów

CPHT akceptuje, iż mogą wystąpić sytuacje, w których uczestnicy będą zmuszeni anulować swoje uczestnictwo w kursie z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego też staramy się być elastyczni, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. Oczywiście czasami będzie to miało wpływ na nasze koszty i zasoby, takie jak pomieszczenia, wykładowcy, wyżywienie. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby utrata dochodów itp., przyniosła jak najmniejsze straty wszystkim zainteresowanym stronom. Wszelkie tego typu sprawy są rozwiązywane według uznania Starszych Wykładowców.

Uczestnicy mogą bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w kursie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs; mogą żądać zwrotu pełnej zaliczki wpłaconej przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy.

Rezygnacja z uczestnictwa i zwrot kosztów w okolicznościach innych niż wymienione powyżej i/lub po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie Warunki rezygnacji i zwrotu kosztów. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości okres odstąpienia od umowy upływa 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs.

W celu rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy poinformować nas o swojej decyzji o rezygnacji pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub listu poleconego. W piśmie należy wyraźnie stwierdzić swój zamiar rezygnacji z uczestnictwa w kursie. W celu zachowania terminu rezygnacji z uczestnictwa wystarczy przysłać zawiadomienie o rezygnacji przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy.

Zwrot wpłaconej zaliczki zostanie dokonany za pośrednictwem tych samych metod płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inną metodę zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa – kursy i szkolenia CPD

Informacje dotyczące zasad rezygnacji z uczestnictwa i zwrotu kosztów, w tym zmian w programie szkoleniowym dla kursów i szkoleń prowadzonych przez CPHT-Polska.

Rezygnacja ze strony uczestnika
W celu rezygnacji z uczestnictwa w kursie lub szkoleniu prowadzonym przez CPHT Polska należy złożyć zawiadomienie o rezygnacji z uczestnictwa pisemnie pocztą elektroniczną, lub za pomocą listu poleconego. W piśmie należy wyraźnie stwierdzić swój zamiar rezygnacji z uczestnictwa w kursie.

  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 30 dni przed datą rozpoczęciem kursu, na który uczestnik został zaakceptowany, uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki pomniejszonej o koszty administracyjne w wysokości 10%.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie od 30 do 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestnik otrzymuje zwrot w wysokości 50% uiszczonej zaliczki.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

Odwołanie kursu i zmiany w programie kursu dokonane przez CPHT
Kursy i szkolenia CPD oferowane przez CPHT są stale aktualizowane i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby kursy były prowadzone zgodnie z tym, jak są reklamowane, mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy zmuszeni zmienić program kursu bez uprzedniego powiadomienia lub, w wyjątkowych sytuacjach, odwołać kurs/szkolenie.

W przypadku odwołania kursu uczestnikom przysługuje pełny zwrot wszystkich dokonanych wpłat.  CPHT nie rekompensuje kosztów zakwaterowanie, za czas spędzony na dojazd, czy czas spędzony poza domem lub pracą. *

*Mogą wystąpić sytuacje, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami lub działaniami tak zwanej Siły Wyższej, w wyniku których kurs/szkolenie zostanie odwołane, przeniesione na inny termin lub odsunięte w czasie. W takich przypadkach CPHT nie ponosi żadnej odpowiedzialności.