Superwizja – informacje ogólne

W CPHT wierzymy, że „Superwizja” jest absolutną koniecznością zarówno podczas szkolenia, jak i w późniejszej praktyce. Co więcej, jest to obowiązek wymagany przez wszystkie główne stowarzyszenia.

Pod wieloma względami „superwizja” jest niewłaściwym określeniem. W przestarzałym rozumieniu oznacza nadzór i kontrolę. W CPHT jest jednak czymś zupełnie innym. Dla nas „superwizja” wiąże się z zapewnianiem pomocy i wsparcia. I tak jak wszystko, co robimy w CPHT, powinna być przyjemna.

Podczas szkolenia wsparcia i doradztwa studentom udziela co najmniej dwóch wykwalifikowanych nauczycieli. Po ukończeniu kursu nowo wykwalifikowani praktycy mają dostęp do niezaprzeczalnie najlepszego możliwego wsparcia w ramach „superwizji”.

Superwizorzy na liście CPHT przeszli trening w Clifton Practice, prowadzą skuteczną praktykę terapeutyczną i posiadają obecnie najważniejsze wyróżnienie w ramach superwizji w hipnoterapii.