Koszt kursu

Całkowity kosz kursu wynosi 8200,00 złotych.  Zwykle płatności dokonywane są w ratach miesięcznych w kwocie 850,00 złotych.

Formy płatności: karta kredytowa, gotówka, czek, zlecenie stałe w banku.

Dofinansowanie – informacje na temat możliwości ewentualnego dofinansowania zostaną podane wkrótce.

Jeśli dojeżdżacie do centrum szkoleniowego i konieczne jest zakwaterowanie na jedną lub dwie noce, prosimy o umieszczenie takiej informacji na formularzu zgłoszeniowym. Możemy wskazać hotele/pensjonaty w rozsądnych cenach.

Koszty dodatkowe (o ile nie stwierdzono inaczej uiszczane do 3 miesiąca)

Ponieważ kurs jest bardzo praktyczny i studenci przeprowadzają wizyty z klientami już od samego początku, zalecamy wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej/cywilnej.

Wymogiem kursu jest, aby studenci wstąpili do prestiżowej organizacji Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH, Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), w ramach członkostwa studenckiego. Koszt to 20 funtów szterlingów, a dane studentów umieszczone zostaną w rejestrze na witrynie internetowej AfSFH.

Uważamy także, że rozsądnie jest uzyskać zaświadczenie o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny. Koszt to 20 do 30 złotych.

W CPHT przykładamy wielką wagę do badań naukowych, w związku z czym posiadamy własny program badań o nazwie CORP. Po module 6. (tj. po sześciu miesiącach) studenci biorą aktywny udział w naszym programie badawczym i są proszeni o zainstalowanie oprogramowania na swoich komputerach/laptopach/tabletach. Roczny koszt rejestracji wynosi 36 funtów szterlingów.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją podaną drobnym drukiem:

  • CPHT zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu kursu, jeśli występują okoliczności będące poza naszą kontrolą. Wszystkie wniesione opłaty zostaną w całości zwrócone.
  • CPHT zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z kursu z powodu niekompatybilności. Spodziewamy się, że odbędzie się to za obopólnym porozumieniem i zgodą (na szczęście zdarza się to bardzo rzadko).
  • CPHT zastrzega sobie prawo do zmian w kadrze szkoleniowej, jeśli występują okoliczności będące poza naszą kontrolą.
  • Studenci mogą uiszczać wpłat za naukę w trakcie trwania kursu.
  • Aby uzyskać akredytację Diploma in Solution Focused Hypnotherapy (DSFH) i HPD obowiązkowa jest obecność podczas wszystkich 120 godzin zajęć, a opłata za kurs musi być dokonana w całości.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa i zwrot kosztów