Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (wszystkie pola muszą być wypełnione). Po otrzymaniu przez nas formularza kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodne miejsce i czas.

Zaliczkę, będącą jednocześnie opłatą za pierwszy miesiąc kursu, należy uiścić po pomyślnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dane Osobiste:
  Imię i Nazwisko

  Adres


  Kod pocztowy

  Numer telefonu

  Adres email

  Data urodzenia (Dzień/Miesiąc/Rok)

  Proszę podać szczegóły wybranego kursu:
  Nabór

  Data rozpoczęcia

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.