Akredytacje i członkostwo w organizacjach

Kurs HPD oferowany przez CPHT posiada akredytację następujących organizacji:

Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH)
Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Celem AfSFH jest pogłębienie ogólnej wiedzy społeczeństwa na temat Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i związanych z nią korzyści. Stowarzyszenie udziela również informacji i porad zarówno wykwalifikowanym, jak i przyszłym hipnoterapeutom, którzy są w trakcie szkolenia. Prowadzi także Rejestr wszystkich członków Hipnoterapeutów, którzy praktykują Hipnoterapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Rejestracja w AfSFH w ramach członkostwa studenckiego (ang. Student Member) jest wymagana po trzecim miesiącu szkolenia (zobacz: Opłaty Koszty dodatkowe).
www.afsfh.com 
orange-tick
National Council for Hypnotherapy (NCH)
Krajowa Rada Hipnoterapii w Wielkiej Brytanii
Brytyjska Krajowa Rada Hipnoterapii (NCH) została zatwierdzona jako centrum NCFE (brytyjskiej organizacji certyfikującej kwalifikacje). Kurs HPD posiada akredytację NCFE, jako gwarantujący wysoki standard i spełniający rygorystyczne wymogi brytyjskich organizacji certyfikujących kwalifikacje.
www.hypnotherapists.org.uk
orange-tick
General Hypnotherapy Standards Council (GHSC)
Generalna Rada ds. Standardów w Hipnoterapii
Generalna Rada ds. Standardów w Hipnoterapii (GHSC) i Generalny Rejestr Hipnoterapii (General Hypnotherapy Register, GHR) są największymi i najbardziej prominentnymi organizacjami w Zjednoczonym Królestwie w dziedzinie Hipnoterapii. Wspólnie prezentują wzór do naśladowania, który jednocześnie ochrania społeczeństwo i zapewnia wiarygodność terapeutów i świadczonych przez nich usług. GHR jest stowarzyszeniem zawodowym i rejestrem praktykujących hipnoterapeutów, zrzeszającym ponad 3000 indywidualnych praktyków z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, a także zarejestrowanych terapeutów z ponad 35 krajów na całym świecie.
www.general-hypnotherapy-register.com
orange-tick
NCFE
Brytyjska organizacja certyfikująca kwalifikacje zawodowe
Uzyskując Dyplomu Praktyka Hipnoterapii (Hypnotherapy Practitioner Diploma, HPD) studenci otrzymują certyfikat osiągnięć przyznawany przez NCFE. Dyplom Praktyka Hipnoterapii jest akredytowanym przez NCFE, jako zapewniający wymierne wyniki nauczania na poziomie 4 (Level 4 według deskryptorów poziomu Ofqual Ram Kwalifikacji i Punktów – Qualification and Credit Framework, QCF) w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Akredytacja NCFE daje gwarancję, że treści kursu hipnoterapii mają bardzo wysokim standard i spełniają rygorystyczne wymogi brytyjskich organizacji poświadczających kwalifikacje zawodowe. Zapewnia także formalne uznanie dla naszego kursu szkoleniowego w hipnoterapii, czego rezultatem jest „nadanie” certyfikatu osiągnięć. Certyfikat ten sam w sobie nie stanowi kwalifikacji uznawanych na terenie Wielkiej Brytanii. NCFE jest Organizacją Certyfikującą kwalifikacje uznawaną przez organy regulujące kwalifikacje w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.
www.ncfe.org.uk
orange-tick
National Board for Modern Psychotherapy (NBMP)
Krajowa Komisja ds. Współczesnej Psychoterapii w Wielkiej Brytanii
Brytyjska krajowa komisja ds. współczesnej psychoterapii została powołana w celu pogłębienia ogólnej wiedzy społeczeństwa na temat współczesnej psychoterapii i płynących z niej korzyści. Współcześni psychoterapeuci podczas każdej sesji stosują najlepsze dostępne środki, w tym najnowszą wiedzę na temat działania mózgu, wykorzystanie transu i mierzone wyniki.  
www.nbfmp.com
orange-tick

Wszystkie wyżej wymienione stowarzyszenia są „organizacjami weryfikującymi” w ramach Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC, Rada Komplementarnej i Naturalnej Opieki Zdrowotnej) – szczegóły poniżej.

Uprawnienie do członkostwa

Pomyślne ukończenie kursu HPD uprawnia do członkostwa w następujących organizacjach:

Association for Solution Focused Hypnotherapy (AfSFH)
Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
orange-tick
National Council for Hypnotherapy (NCH)
Krajowa Rada Hipnoterapii w Wielkiej Brytanii
orange-tick
General Qualification in Hypnotherapy Practice (GQHP) awarded by the General Hypnotherapy Standards Council
Ogólne Kwalifikacje w Praktyce Hipnoterapii przyznawane przez Generalną Radę ds. Standardów w Hipnoterapii
orange-tick
Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC)
Rada Komplementarnej i Naturalnej Opieki Zdrowotnej
Absolwenci kursu HPD są uprawnieni do zarejestrowania się w Complementary & Natural Healthcare Council (Rada Komplementarnej i Naturalnej Opieki Zdrowotnej). Dyplom Praktyka Hipnoterapii spełnia także wszystkie „efekty kształcenia” programu „Complementary and Alternative Healthcare – Hypnotherapy” („Komplementarna i alternatywna opieka zdrowotna – Hipnoterapia) brytyjskich Krajowych Standardów Zawodowych.
Więcej szczegółów na: www.cnhc.org.uk.
orange-tick
National Board for Modern Psychotherapy (NBMP)
Krajowa Komisja ds. Współczesnej Psychoterapii w Wielkiej Brytanii
orange-tick

Skróty tytułów zawodowych
Absolwenci Kursu HPD są uprawnieni do używania przy nazwisku  następujących skrótów tytułów zawodowych:

DSFH* HPD** AfSFH*** MNCH(Reg)*** GQHP*** NBMP(Reg)*** CNHC***

Poniżej znajduje się ich wytłumaczenie:

DSFH: Diploma in Solution Focused Hypnotherapy (Dyplom z Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), ekwiwalent amerykańskiego „CHt”
HPD: Hypnotherapy Practitioners Diploma (Dyplom Praktyka Hipnoterapii)
AfSFH: Association for Solution Focused Hypnotherapy (Stowarzyszenie na rzecz Hipnoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
MNCH(Reg): Zarejestrowany członek National Council for Hypnotherapy (Krajowa Rada Hipnoterapii)
GQHP : General Qualification in Hypnotherapy Practice (Ogólne Kwalifikacje w Praktyce Hipnoterapii) przyznawane przez General Hypnotherapy Standards Council (Generalna Rada ds. Standardów w Hipnoterapii)
NBMP(Reg): National Board for Modern Psychotherapy (Krajowa Komisja ds. Współczesnej Psychoterapii w Wielkiej Brytanii)
CNCH: Complementary and Natural Healthcare Council (Rada Komplementarnej i Naturalnej Opieki Zdrowotnej)
*Wymaga pomyślnego ukończenia kursu
**Wymaga zewnętrznych akredytacji
***Wymaga członkostwa

Po zarejestrowaniu w CNHC absolwenci mogą także wstąpić do National Council for Psychotherapy (NCP, Krajowa Rada Psychoterapii w Wielkiej Brytanii)